LOGO ART SERVIS

hlavný partner

Logo nadácie SPP

Výsledky hodnotenia poroty
Revolvingového grantu
pre absolventov vysokých výtvarných škôlHodnotiaca komisia v zložení:

Lucia Okoličányová, prorektorka VŠVU
Marek Pokorný, riaditeľ Moravskej galérie, Brno
Adriana Krnáčová, vydavateľka a konzultantka
Peter Kamenický, správca Nadácie SPP

sa na zasadnutí poroty dňa 22.11. 2011 v Bratislave rozhodla udeliť granty pre nasledujúcich výtvarných umelcov

JANIŠOVÁ SIMONA 13 000 €
POLIAČIKOVÁ KATARÍNA 11 000 €
TALLOVÁ LUCIA 9 000 €
DZURÁKOVÁ BARBORA 12 000 €
SCERANKOVÁ LUCIA 9 000 €
FILÍPEK JÁN 6 000 €

Porota na základe posúdenia kvality predložených žiadostí rozhodla, že poskytne grant tak, aby mohli byť do trvalého a dlhodobo udržateľného systému podpory mladých slovenských výtvarníkov zapojení viacerí výtvarní umelci. Z tohoto dôvodu komisia rozhodla, že grant v celkovej výške 60.000,- EUR bol prerozdelený nie spôsobom 15.000,- EUR pre jedného výtvarného umelca ale pre 6 výtvarných umelcov tak ako je uvedené vyššie.

Porota konštatuje, že úroveň súťažiacich je vysoká a bolo skutočne ťažké urobiť vhodný a kvalitatívne vyvážený výber zo zaslaných prihlášok. Porota verí, že tento prvý ročník je sľubným začiatkom úspešného projektu, ktorý vďaka veľkorysosti sponzora má šancu podstatným spôsobom prispieť k podpore mladého, začínajúceho výtvarného umenia a tým zvýšiť aj jeho prestíž doma i v zahraničí.

Adriana Krnáčová
predsedkyňa poroty


V Bratislave, 22.11.2011