LOGO ART SERVIS

hlavný partner

Logo nadácie SPP

Stretnutie komisie, ktorá vyberie spomedzi 52 žiadostí 4 poberateľov grantu,
sa presúva zo dňa 14. 11. na 22. 11. 2011.