LOGO ART SERVIS

hlavný partner

Logo nadácie SPP

ČLENOVIA KOMISIE ZA ARTSERVIS

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA

Marek Pokorný, Mgr.

Lucia Okoličányová, Mgr.art., ArtD.

 

ČLENOVIA KOMISIE ZA NADÁCIU SPP

Ing. Peter Kamenický, správca nadácie