LOGO ART SERVIS

hlavný partner

Logo nadácie SPP

Revolvingový grant 2011/2012
pre absolventov vysokých výtvarných škôl

Artservis je občianske združenie, ktorého cieľom je podporovať mladých výtvarných umelcov. Na rozdiel od existujúcich NGO je jeho snahou zapojiť výtvarných umelcov do trvalého a dlhodobo udržateľného systému podpory mladých slovenských výtvarníkov tak, že časť diel ktoré vytvoria počas obdobia trvania grantu, sa stávajú majetkom ARTSERVISU a Nadácie SPP, ktorí ich následne zhodnocujú a financie získané z predaja, prenájmu, výstav, katalógov a aukcií sa ďalej udeľujú formou grantu ich nasledovníkom.

Revolvingový grantový systém vznikol na podporu mladých výtvarníkov, ktorí získajú ročné štipendium na základe odporúčania medzinárodnej výberovej komisie. Predpokladáme, že po piatich rokoch existencie tohto programu bude revolvingový grantový systém samofinancovateľný.

Prostriedky na ďalšie granty sa po päťročnom období budú získavať z aukcií diel, ako aj
z poplatkov za ich zapožičanie. Výnosy z tejto činnosti sa môžu výlučne použiť len na podporu mladých absolventov vysokých výtvarných škôl. Mladí výtvarníci sa tak stávajú podporovateľmi svojich kolegov, ale zároveň sa vďaka udeleniu grantu môžu venovať po skončení školy výtvarnej tvorbe.

V prípade udelenia grantu bude s každým umelcom prerokovaná zmluva a jej plnenie individuálne.

Grant sa poskytuje maximálne do piatich rokov po absolvovaní vysokej školy výtvarného zamerania.

Grant môže získať len občan SR.

V roku 2011/2012 je výška grantu 15.000 euro pre výtvarníka. Udelené budú štyri granty na základe odporúčania medzinárodnej komisie. Komisia vyberie v novembri 2011 autorov na základe žiadosti
s popisom projektu ktorý chce uchádzač realizovať, stručného životopisu a ukážky doterajšej tvorby.

Sme presvedčení, že existencia revolvingového grantového systému podporí talentovaných mladých výtvarníkov a umožní im venovať sa umeleckej tvorbe. V súčasnom období mnohí talentovaní výtvarníci, vzhľadom na existenčné problémy, nemajú možnosť venovať sa vlastnej voľnej tvorbe,
a tak na Slovensku mizne mnoho talentov.

Existencia Revolvingového grantového systému by aspoň niektorým z nich umožnila venovať sa tvorbe a preklenúť to najťažšie obdobie po skončení školy. Veríme, že tí úspešní sa potom presadia ďalej sami.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31.10.2011.
Komisia rozhodne o udelení grantu v novembri 2011.