LOGO ART SERVIS

hlavný partner

Logo nadácie SPP

Tlačivo žiadosti o grant

Revolvingový grant 2011/2012
pre absolventov vysokých výtvarných škôl

ŽIADOSŤ O GRANT

Meno:

Priezvisko:

Škola:

Rok absolvovania:

Požadované prílohy:

Stručný životopis

Link na web, prípadne maximálne 5 ukážok z doterajšej tvorby

Popis projektu ktorý chce uchádzač realizovať

Referencie


Zaslať na adresu: artservis11@gmail.com